Отчетность

Разделы

 

1. Фінансовий звіт за 2020 рік. Баланс

2. Звіт про фінансові результати за 2020 рік.

3.Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік.

4. Звіт про власний капітал за 2020 рік.

5. Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік.

6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2020 рік.

7. Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31.12.2020 р

8. Звіт про управління ТОВ ВПК ВЕСНА за 2020 рік.

9. Звіт незалежного аудитора.

 

 

 

 

 

ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН ЗАКАЗ НА ЦИФРОВУЮ ПЕЧАТЬ